Belangrijke mededelingen

Zaterdag 15 en zondag 16 dec. aangepast rooster.

Op zaterdag de 15e zijn wij gesloten voor banen- en vrij zwemmen.
De zwemlessen van de IJsselslag gaan wel door.
Op zondag de 16e zijn we vanaf 12.00 uur gesloten.


 

Voor in de agenda

 


 

3 november gesloten voor vrij zwemmen

In verband met oefeningen die wij jaarlijks houden voor uw en onze veiligheid zijn wij op zaterdagmiddag 3 november gesloten voor vrij zwemmen.
De zwemlessen in de ochtend gaan wel gewoon door.


 

Stichting Spoenk reikt 3x Kers op de taart uit

Zwemschool Zutphen, Judo Zutphen en Rhienderoord zijn in het zonnetje gezet omdat ze sport- en spelactiviteiten toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren met een beperking.
Zwemschool Zutphen ontving deze onderscheiding vanwege het opzetten van een groot aantal nieuwe zwemactiviteiten voor kinderen en jongeren met een beperking. Het is bij Zwemschool Zutphen mogelijk om ongeacht je beperking mee te doen aan ouder/kind zwemmen. Kinderen kunnen nu zwemmen in een klein groepje of in een special groep. De doelen variëren per groep of kind (maatwerkaanpak); van leren drijven tot een zwemslag aanleren of doorstromen naar een reguliere groep. Het gaat erom dat iedereen de mogelijkheid krijgt om maximaal zelfredzaam te worden in water.


 

Zwemles in een kleine groep in Sutfene

Kijkt u ook eens op onze website van de zwemschool voor zwemles bijzondere groepen. Deze worden aangeboden in een kleine veilge omgeving. Het gaat hierbij  om zwemles, maar ook om watervrij en/ of zwemvaardig worden voor kinderen met een extra zorgvraag. Klik hier.


 

Gewijzigde openingstijden en tarieven

m.i.v. 27 augustus zijn er gewijzigde openingstijden en
m.i.v. 1 september gelden er nieuwe tarieven

 

Met name de abonnementen en badenkaarten zijn gunstiger geprijsd.
Het 12-maanden abonnement is komen te vervallen.
Voor de Aquasporten is er nu een 15-badenkaart i.p.v. een abonnement.