Huisregels / leefregels De IJsselslag

Huis /leefregels regels  De IJsselslag

 

Bezoekers en huurders  die zich niet aan onderstaande huisregels houden, kunnen uit het zwembad worden verwijderd conform het protocol vrolijk en veilig.Bezoekers aan onze accommodatie worden geacht zich te houden aan de huisregels van Zutphens Sport- en Accommodatiebedrijf BV (ZSA BV)  en in het bijzonder voor De IJsselslag. ZSA BV is bevoegd om op enig moment de huisregels te wijzigen of aan te vullen. Algemene huisregels vindt u op onze website www.ijsselslag.nl

Aanwijzingen van onze medewerkers, instructies op borden en/of posters dienen ten alle tijden te worden opgevolgd.

Kinderen en volwassenen zonder diploma mogen niet in het wedstrijdbad, spelen en zwemmen, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door de aanwezige zwemonderwijzer/toezichthouder.

Er dient rekening gehouden te worden met andere gasten en medewerkers.

Roken, inclusief e-smoker, is NIET toegestaan op het terrein van De IJsselslag. Drugs en/of overmatig alcohol gebruik is NIET toegestaan. Het gebruik van alcohol houdende dranken is alleen toegestaan in de Horeca.

Zutphense Sport- en Accommodatiebedrijf BV (ZSA BV), is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel (door welk toeval of ongeval dan ook aangebracht aan de bezoeker) tijdens of na gebruik van de accommodatie en/of inventaris, noch voor vermissing, diefstal of beschadiging van voorwerpen of materialen die toebehoren aan de bezoeker, behoudens opzet en grove schuld van ZSA BV. Indien u schade of letsel wordt berokkend, dient u dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. ZSA BV, is niet  meer aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van de accommodatie.

Voor uw en onze veiligheid en eigendommen maken we gebruik van een videoregistratiesysteem. Bij het betreden van onze accommodatie gaat u ermee akkoord dat wij u registeren via ons videoregistratiesysteem.

Verbaal en/of lichamelijk geweld of ander ongewenst gedrag wordt niet getolereerd. Bij diefstal, handtastelijkheden, zedenmisdrijven en/of fraude wordt altijd contact opgenomen met de politie.

Bij overtreding van onze huisregels of ongeoorloofd gedrag volgt ontzegging van de toegang tot onze accommodatie in de volgende situatie:

Overlast of ongewenst gedrag 6 maanden
Overlast en ongewenst gedrag 12 maanden
Fysiek geweld, handtastelijkheden, zedenmisdrijf 24 maanden

Bij fysiek geweld, handtastelijkheden en of zedenmisdrijven volgt altijd aangifte bij de politie.