Huisregels

 1. Het bezoek aan De IJsselslag geschiedt op eigen risico, de Stichting Sport Accommodaties Zutphen( SSAZ) is niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en lichamelijk letsel in en om het gebouw en kan niet als zodanig aansprakelijk gesteld worden.
 2. Wij adviseren u waardevolle voorwerpen en kleding in de daarvoor bestemde kluisjes op te bergen.
 3. Douchen voor het zwemmen is altijd verplicht.
 4. In de zwemzaal is het niet toegestaan om hard te lopen.
 5. Zwemmen is uitsluitend toegestaan in zwemkleding.
 6. Iedere bezoeker/huurder is verplicht aanwijzingen van het personeel altijd op te volgen.
 7. Elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld tegenover andere bezoekers of het personeel is verboden. Tevens dient hinderlijk gedrag naar andere bezoekers, waaronder seksueel getint gedrag, achterwege te blijven.
 8. Ongewenste (en/of gewenste) intimiteiten worden in dit zwembad niet getolereerd.
 9. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang als zij zwemvleugeltjes of een zwempak met drijvers (Easy Swim) dragen en dienen ten allen tijden binnen handbereik te blijven van een begeleider. Deze persoon, in badkleding, van 18 jaar of ouder beschikt over een goede zwemvaardigheid.
 10. Balspelen zijn slechts toegestaan bij geringe drukte met zachte ballen en mogen de andere bezoeker geen overlast bezorgen. Het gooien met tennisballen en/of andere harde ballen is niet toegestaan.
 11. Het gebruik van meegebrachte audioapparatuur is slechts toegestaan indien andere bezoeker/huurder hiervan geen hinder ondervinden.
 12. Er mogen geen drink- of etenswaren in het water worden genuttigd.
 13. In de gehele accommodatie de IJsselslag is het nergens toegestaan om te roken.
 14. Het is niet toegestaan om eigen meegebrachte drank en/of etenswaar te nuttigen in de horecaruimte.
 15. Gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan.
 16. Het is niet toegestaan om met schoenen de zwemzaal te betreden.
 17. Glas of aardewerk en het nuttigen van alcohol houdende dranken is in geen enkele vorm toegestaan in het zwembad of op de terrassen van de zwemzaal en/of de zonneweide.
 18. Gevonden voorwerpen dienen altijd bij de kassa of aanwezig personeel afgegeven te worden.
 19. Het is bezoekers/huurders niet toegestaan zich zonder geldige reden in of bij de kleedaccommodatie op te houden.
 20. Bij vernieling, diefstal, geweldpleging, etc. wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 21. Indien de startblokken zijn voorzien van een niet duiken afscherming is het streng verboden de startblokken te betreden/gebruiken.
 22. Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldige legitimatie (deze moet op verzoek overlegd kunnen worden) en toegangsbewijs.
 23. Door gebruik te maken van onze voorzieningen, en aanschaf toegangsbewijs/huurovereenkomst verklaart u akkoord te gaan met onze huisregels.

Bezoekers en huurders die zich niet aan bovenstaande huisregels houden, kunnen uit het zwembad worden verwijderd conform het protocol vrolijk en veilig.