Kies voor De IJsselslag


 

In een waterrijke omgeving als Nederland is het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. En zwemmen is natuurlijk heel leuk! Bij De Ijsselslag willen wij je kind een leven lang zwemplezier meegeven.

Direct inschrijven >

Leuke zwemlessen

Zwemles is een noodzakelijke stap in de ontwikkeling van ieder kind. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen plezier beleven aan de zwemles.. Dit doen wij door kinderen op speelse wijze, met liedjes en spel, op te leiden voor het Zwem-ABC.

Heb je een kind met een bijzondere aandachtsvraag dan hebben we ook de kleine groep  of de specialgroep waar kinderen in hun eigen tempo leren omgaan met water, zelfredzaam worden of hun diploma behalen.

Kleine groepjes

Je kind krijgt zwemles in kleine groepjes van maximaal 6 kinderen (in de aanleerfase) tot maximaal 8 kinderen (in de automatiseringsfase). Hierdoor is er veel oog en aandacht voor je kind. Ook stemmen we de manier van lesgeven af op je kind.

Gediplomeerde en ervaren instructeurs

Al onze zwemonderwijzers zijn gediplomeerd en hebben veel ervaring in het aanleren van zwemvaardigheden. De instructeurs volgen jaarlijks bijscholing om hun kennis op peil te houden. Zwemschool Zutphen is licentiehouder Nationale Zwemdiploma’s; wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Positieve aanpak

Kinderen gaan in vier stappen naar diploma A, via groepje wit, rood, geel en groen. Op weg naar diploma A belonen wij kinderen tussentijds met puzzelstukjes van de puzzel Pinguï. Elke kleine stap vooruit wordt zo ‘gevierd’.

Leerlingvolgsysteem

Via het leerlingvolgsysteem kun je de vorderingen van je kind volgen. Bij inschrijving ontvang je een inlogcode hiervoor. Is je kind ziek of om een andere reden afwezig? Je kunt je zoon of dochter zelf afmelden en de gemiste les als inhaalles inplannen. Je kan 3 keer per niveau afmelden.

Gratis vrij zwemmen

Na de inschrijving kun je een Plonskaart aanschaffen. Hiermee kan je kind tijdens de uren vrij zwemmen gratis naar binnen (onder begeleiding van een betalende volwassene). Zo went je zoon of dochter al aan het bad en ontdekt hij/zij wat er allemaal kan in het water.

Korte lijnen

Zijn er bijzonderheden, spreek dan gerust de zweminstructeur aan. Dit kan bij het brengen of ophalen, maar ook bijvoorbeeld bij de kijklessen (de laatste 15 minuten van de eerste les van de maand.
Natuurlijk kun je ook altijd contact met ons opnemen via de receptie van De IJsselslag (telefoon 0575 538 700) of via e-mail info@ijsselslag.nl of zwemschoolzutphen@ijsselslag.nl.

Vertrouwenspunt Sport

Zwemschool Zutphen streeft, samen met de zwembranche, naar een zwemklimaat zonder ongewenst gedrag en acht het van belang dat ongewenste omgangsvormen wordt voorkomen en bestreden. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten in vertrouwen met een deskundige kunnen praten en advies kunnen krijgen. Daarvoor is het Centrumveiligesport.nlvan NOC*NSF beschikbaar. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is 0900 2025590 (€ 0,10 per minuut). De hulplijn met is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.