Proef- en diplomazwemmen

 

Houd uw mail box in de gaten voor de meest recente informatie rondom proef- en diplomazwemmen.


Voor het proefzwemmen en het diplomazwemmen, mogen er maximaal 30 personen (kinderen worden hierbij meegeteld) in een ruimte aanwezig zijn. Hierdoor kan het proefzwemmen en het diplomazwemmen alleen doorgaan in een aangepaste vorm.

Tijdens het proefzwemmen en het diplomazwemmen wordt u buiten de accommodatie opgevangen, houdt u hierbij rekening met de afstand. Hier ontvangt u de algemene uitleg voor het proefzwemmen of het diplomazwemmen en de regelgeving rondom de maatregelen die op dat moment gelden voor het covid-19 virus. Hierna begeleid u uw kind volgens de huidige looproute naar het wedstrijdbad. Hier wordt uw kind opgevangen door een instructeur en zal het proefzwemmen of het diplomazwemmen plaatsvinden. Na afloop van het proefzwemmen of het diplomazwemmen wordt u gevraagd om uw zoon of dochter op te halen bij het wedstrijdbad. U neemt uw kind mee naar de wisselcabines om het om te kleden en loopt dan via de zijdeur (kant judogebouw) naar de voorkant van de accommodatie. Hier zal alle uitleg gegeven gaan worden over het vervolg van het traject en zal ook de diploma uitreiking zijn.


 

Proefzwemmen    Diplomazwemmen 
B/C Zon  22 Nov  12.30   B/C Zat 21 Nov 12.30
A Zon  22 Nov  13.45   A Zat 21 Nov 13.45
C Zat  12 Dec  12.30   B/C Zat 28 Nov 12.30
B Zat  12 Dec  13.45   A Zat 28 Nov 13.45
A Zat  12 Dec  15.00   C Zat 19 Dec 12.30
        B Zat 19 Dec 13.45
        A Zat 19 Dec 15.00